Foto Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement fotowedstrijd 8MeiKomitee 2018

1. Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door het 8Meikomitee, Zilverberklaan 26, 9032 Wondelgem.

2. Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de organisator, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de organisator.

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.
Overeenstemmend de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft het 8MeiKomitee je gegevens NIET weg aan derden!

3. Looptijd van de wedstrijd
Begin van de wedstrijd: 1 januari 2018
Einde van de wedstrijd: 31 december 2018
Elke 1ste dag van de maand verschijnt er een eerste tip, een tekst over het monument. Elke 15de van de maand verschijnt er een tweede tip, namelijk een foto.

4. Deelname
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient men het antwoord te verzenden per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór het publiceren van de volgende opdracht, dus vóór de 1ste dag van de komende maand.
In de mail dient men de naam, email, adres en telefoonnummer te noteren bij de eerste deelname.
Men kan slechts éénmaal een antwoord verzenden en het antwoord wordt gepubliceerd op website, facebook en instagram.

5. De Winnaars
De eerste drie kwartalen wordt er 1 winnaar geloot uit de deelnemers van het lopende kwartaal en wordt de prijs overhandigd door het bestuur.

Het laatste kwartaal wordt de winnaar van het jaar gekozen, diegene die de meeste antwoorden correct heeft doorgestuurd. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de deelnemer die het vlugst de antwoorden heeft doorgestuurd en alle gegevens correct heeft bezorgd. Deze deelnemer zal dan ook de hoofdprijs in ontvangst mogen nemen door het bestuur in januari 2019.

6. De Prijs
De kwartaalprijzen zijn een filmdoos van Kinépolis, de hoofdprijs is een verblijf voor twee personen in één van de vakantieparken Floréal.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

7. Aanvullende info
Alle gevallen en moeilijkheden die door dit reglement niet uitdrukkelijk worden geregeld, worden beslecht door de inrichters.

 

Tekst in PDF

Deel deze tekst via :

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn